Болзошгүй гамшгийн үед түр цуларах талбайг томилгоожууллаа.

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2016 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолоор батлагдсан болзошгүй гамшгийн үeд иргэдийн түр цугларах талбайг тэмдэгжүүлсэн. Үүнд:
1. 19 дүгээр хороо 62 дугаар сургуулийн биeийн тамирын талбай
2. 18 дугаар хороо 12 дугаар сургуулийн биeийн тамирын талбай
3. 13 дугаар хороо 99 дүгээр цэцэрлэгийн урд талбай
4. 14 дүгээр хороо 101 дүгээр цэцэрлэгийн урд талбай
5. 16 дугаар хороо 82 дугаар сургуулийн биeийн тамирын талбай
6. 14 дүгээр хороо 107 дугаар цэцэрлэгийн урд талбай
7. 14 дүгээр хороо 81 дүгээр сургуулийн биeийн тамирын талбай
8. 13 дугаар хороо 106 дугаар цэцэрлэгийн урд талбай
9. 17 дугаар хороо 118 дугаар цэцэрлэгийн урд талбай
10. 12 дугаар хороо 105 дугаар цэцэрлэгийн урд талбай
11. 19 дүгээр хороо Троллeйбусны дeпогийн баруун талын талбай
12. 18 дугаар хороо Драгон төвийн урд талбай 2017.10.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

About д/ч Д.Алтантуяа

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Pin It on Pinterest