Урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.

Тус хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч нар болон урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хэлтсийн албан хаагчид Баяр амралтын өдрүүдэд Хүй долоон худагт байрлаж, тус нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 200 Хуушуурын гэр, бусад худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдэд болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 2018.07.11

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

About Батцэцэг

Pin It on Pinterest