Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Тус дүүргийн Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, хошууч Ч.Артаг Хүй долоон худгийн наадмын талбайд Худалдаа үйлчилгээявуулж байгаа болон Хуушуурын гэрүүдийн ажилчдад мөн иргэдэд болзошгүй гал түймэр, гамшиг ослын аюулаас урьчдиалан сэргийлэх талаар хяналт шалгалт явуулж иргэдэд заавар зөвлөмж өгч тус үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон “News channel” телевизээр сурталчилан наадамчин олонд сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаж байна. 44

About Батцэцэг

Pin It on Pinterest