Хамтарсан сургалт зохион байгууллаа.

Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн тасгийн Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар хамтран тус дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Жаст Ойл” ХХК-ний ажилтан нарт “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” болон “Галын аюулгүй байдлыг хангах тухай”сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулж ажиллалаа. 2018.07.31.

1 2 436

About Батцэцэг

Pin It on Pinterest