Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг Уран ачлал сэргээн засах сувилалын сургалтын танхимд тус төвийн ажилтан, албан хаагчдад нарт Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтууд, Бэлэн бай сургалтын багцыг ашиглан гал түймрийн тухай ойлголт, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан техникийн стандарт, дүрэм норм, гал түймрийн аюулаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга ажиллагаа, гарсан гал түймрийн тоон баримтууд, гал түймрийн үед хүмүүсийг аврах зам гарц, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах,  гал түймэр гарсан гал түймрийн эх үүсвэрийг гал унтраагуур ашиглаж унтраах, түгшүүрийн дохиогоор барилга байгууламжаас авралтын зам гарцаар гарах тухай, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын болон гал унтраах дадлага сургуулийг урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Д.Алтантуяа 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд 9 ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа.

44339308_179182466330455_5347832490859954176_n

About д/ч Д.Алтантуяа

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Pin It on Pinterest