“БЭЛЭН БАЙ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тус дүүргийн 99 дүгээр цэцэрлэгийн багш, ажилтан, албан хаагчид болон цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд, мөн ахлах, дунд, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Бэлэн бай” сургалтын багц сэдвээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ний өдөр сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтаар гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн талаар болон түүнийг хэрхэн яаж ашиглах талаар мэдлэг олгосон бөгөөд сургалтаар олсон мэдлэгээ цааш нь түгээн дэлгэрүүлэх зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Дээрх сургалтанд багш ажилчид 27, эцэг эхийн зөвлөлийн 23, бэлтгэл, ахлах, дунд бүлгийн 90 хүүхэд нийт 140 хүн хамрагдлаа. 2019.01.08

8591

About Батцэцэг

Pin It on Pinterest