СУРГАЛТАНД ИДВЭХТЭЙ ХАМРАГДЛАА.

Төрийн өмчийн 259 дүгээр цэцэрлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус цэцэрлэгийн багш, ажилчдад “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” сургалтын удирдамж төлөвлөгөө боловсруулан “Бэлэн бай” багц хичээлийн сэдвээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ний өдөр цэцэрлэгийн урлаг зааланд зохион байгуулж ажиллалаа.

Тус сургалтаар гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн талаар болон түүнийг хэрхэн яаж ашиглах, барилга байгууламжид галын аюулгүй байдлыг хангах тухай мэдлэг олгосон бөгөөд сургалтаар олсон мэдлэгээ анги тус бүр эцэг эхийн хурлаараа цааш нь түгээх зөвлөмж өгч ажиллалаа. 2019.01.03

1 2 3 4

About Батцэцэг

Pin It on Pinterest